130 намерени резултати

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет 31.12.2020

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет 31.12.2020

бюджет второстепенни Драгоман община разпоредители списък РМС 436/2017