84 намерени резултати

одобрен

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Добрич за второто тримесечие на 2020 г.

отчет за изпълнението на бюджета

отчет за изпълнението на бюджета
одобрен

Регистър на върнати за ново обсъждане решения на ОбС за мандат 2019-2023 г.

Данни към 16.07.2020 г.

ОбС Добрич регистър върнати решения на Общински съвет
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет към Община град Добрич за 2020 г.

Списъкът е Приложение №11 към Бюджет 2020, приет с Решение 4-9 от 28.01.2020 г. на Общински съвет град Добрич.

второстепенни разпоредители с бюджет община Добрич 2020 г.