81 намерени резултата

одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на издадени в Община град Добрич административни актове за одобрени подробни устройствени планове

Регистърът включва периода от 01 юли 2017 г. до 15 март 2019 г. - заповеди на кмета на общината и решения на общински съвет

актове одобрени ПУП подробни устройствени планове община Добрич
одобрен

Регистър на издадените в Община град Добрич актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Регистърът включва периода от 01 юли 2017 г. до 28 февруари 2019 г. - заповеди на кмета на общината и решения на общински съвет

заповеди решения на общински съвет изработване изменение на устройствени планове ПУП община Добрич
одобрен

Подлежаща на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Информацията се обновява на официалния сайт на Община град Добрич www.dobrich.bg съгласно законовите срокове.

ЗПКОНПИ община Добрич подлежаща на публикуване информация
одобрен