12 намерени резултати

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Грамада за І - во тримесечие на 2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Грамада за периода 01.01.2018 г. - 31.03.2018 г.

бюджет
одобрен

Отчет за изпълнение на бюджета на община Грамада за второ тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджета на община Грамада към 30.06.2017 г.

бюджет
одобрен

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Грамада към 30.09.2017 г.

отчет за касово изпълнение на бюджета на община Грамада към 30.09.2017 г.

бюджет
одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на община Грамада към 31.12.2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета и отчета за сметките за средства от европейския съюз на община Грамада и отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2016 г.

бюджет 2016