75 намерени резултати

одобрен

Регистър Бюджет на Община Иваново

бюджет Иваново община РМС 214/2016
одобрен

Регистър Дарения

дарения Иваново община регистър РМС 436/2017
одобрен
одобрен

Главен регистър на частната общинска собственост 2020 г.

Иваново община общинска собственост регистър РМС 436/2017
одобрен

РЕГИСТЪР РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ

Иваново община разпоредителни регистър сделки РМС 436/2017
одобрен