62 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в Община Костенец

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в Община Костенец

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в Община Костенец
одобрен

Регистър на концесиите в Община Костенец

Регистър на концесиите в Община Костенец

Регистър на концесиите в Община Костенец
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на минерални води в Община Костенец

Регистър на издадените разрешителни за ползване на минерални води в Община Костенец

Регистър на издадените разрешителни за ползване на минерални води в Община Костенец
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти в Община Костенец

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти в Община Костенец

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти в Община Костенец