76 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен

ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПР НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ (2014-2020 Г.) ЗА 2016 Г.

ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПР НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ (2014-2020 Г.) ЗА 2016 Г.

одобрен

ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПР 14-20 ЗА 2016 Г.

ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПР 14-20 ЗА 2016 Г.

ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПР 14-20 ЗА 2016 Г.
одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на община Костенец

Държавен план-прием за гимназиите на територията на община Костенец

Държавен план-прием за гимназиите на територията на община Костенец