128 намерени резултати

одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на одобрени инвестиционни проекти - 01.01.2019г. - 31.03.2019г.

община одобрени проекти регистър инвестиционни РМС 54/2019 Куклен 2019г.
одобрен

Регистър на издадени разрешения за строеж - 01.01.2019г. - 31.03.2019г.

разрешение регистър строеж РМС 214/2016 Община Куклен 2019г.
одобрен

Разрешения за строеж 2020г.

Регистър на издадени разрешения за строеж на територията на община Куклен - 2020г.

издадени община разрешения регистър РМС 214/2016 Куклен 2020г.