23 намерени резултата

одобрен

Регистър на домашни кучета на територията на община Куклен за 2017 г.

Регистър на домашни кучета на територията на община Куклен за 2017 г.

одобрен

Регистър на домашни кучета на територията на община Куклен за 2018 г.

Регистър на домашни кучета на територията на община Куклен за 2018 г.

одобрен

Регистър на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение на територията на община Куклен

Регистър на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение на територията на община Куклен

одобрен

Регистър на Заверени технически паспорти на сгради 2015

Заверени технически паспорти на сгради на територията на Община Куклен

технически паспорти