23 намерени резултата

одобрен

Регистър на земи общинска собственост отдадени под аренда - наем

Регистър на земи общинска собственост отдадени под аренда и наем

одобрен

Регистър на концесии

Регистър на концесии

одобрен

Регистър на концесиите

Регистър на концесиите

одобрен

Регистър на озеленените площи на територията на община Куклен

Регистър на озеленените площи на територията на община Куклен