116 намерени резултати

одобрен
одобрен

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

община паспорти строежи технически РМС 54/2019 Лозница
одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА след 2017

община разрешения регистър строеж РМС 214/2016 Лозница
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им в община Лозница

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им в община Лозница след 2017

община планове регистър устройствени одобряване РМС 436/2017 Лозница
одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА след 2017 г.

въведени експлоатация община регистър строежи РМС 214/2016 Лозница
одобрен

РЕГИСТЪР ЗА ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩАДКИ Община Лозница

РЕГИСТЪР ЗА ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩАДКИ Община Лозница

община площадки Лозница строителни
 

Моля изчакайте