48 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ / ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ / ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ

община лозница
одобрен

РЕГИСТЪР НА ЯЗОВИРИ

РЕГИСТЪР НА ЯЗОВИРИ

община лозница Регистър на язовири
одобрен

РЕГИСТЪР ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

РЕГИСТЪР ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

община лозница РЕГИСТЪР ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
одобрен

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ /СБОРНА/ к ъ м 31 декември 2017 г.

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ /СБОРНА/ к ъ м 31 декември 2017 г.

оборотна ведомост община лозница
одобрен

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА

община лозница ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА
одобрен

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

община лозница ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ