66 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

одобрен

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

одобрен

Обекти въведени в експлоатация

Обекти въведени в експлоатация

одобрен

Заверени технически паспорти на сгради

Заверени технически паспорти на сгради

одобрен

Издадени разрешителни за строеж

Издадени разрешителни за строеж

одобрен

Маршрутна мрежа и разписания на обществен транспорт

Маршрутна мрежа и разписания на обществен транспорт