66 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ IV И V -та КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ПРЕЗ 2015 година

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ IV И V -та КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ПРЕЗ 2015 година

одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ПРЕЗ 2014 год.

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ПРЕЗ 2014 год.

одобрен

ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ПРЕЗ 2016 година

ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ЛОЗИНЦА ПРЕЗ 2016 година

одобрен

РЕГИСТЪР ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА,МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА КЪМ 27 СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА

РЕГИСТЪР ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА,МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА КЪМ 27 СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА

одобрен

РЕГИСТЪР НА ПЧЕЛИНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

РЕГИСТЪР НА ПЧЕЛИНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

одобрен

РЕГИСТЪР НА „МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ“ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017г. – 31.08.2017г.

РЕГИСТЪР НА „МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ“ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017г. – 31.08.2017г.