66 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Списък на издадените общи административни актове

одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2017 ГОДИНА

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2017 ГОДИНА

одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ПРЕЗ 2017 година

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ПРЕЗ 2017 година

одобрен

Публичен регистър на актовете за одобряване на устройствени планове и измененията им

Публичен регистър на актовете за одобряване на устройствени планове и измененията им

одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове