66 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежи

Регистър на техническите паспорти на строежи

одобрен

Регистър на Общинската собственост

Регистър на Общинската собственост

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

одобрен

Държавен-план прием за гимназиите на територията на Община Лозница

Държавен-план прием за гимназиите на територията на Община Лозница

одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти

одобрен

Регистър на концесиите

Регистър на концесиите