66 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

одобрен

Регистър на военните паметници на територията на Община Лозница

Регистър на военните паметници на територията на Община Лозница

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

одобрен

Регистър спортните клубове

Регистър спортните клубове

одобрен

Регистър на социални институти и услуги

Регистър на социални институти и услуги