69 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Отчет за касово изпълнение СЕС и РА на Община Лозница към 30.06.2016 г.

Отчет за касово изпълнение СЕС и РА на Община Лозница към 30.06.2016 г.

одобрен

Отчет за касово изпълнение СЕС и чужди средства на Община Лозница към 30.06.2016 г.

Отчет за касово изпълнение СЕС и чужди средства на Община Лозница към 30.06.2016 г.

одобрен

Отчет за касово изпълнение Бюджет на Община Лозница към 30.06.2016 г.

Отчет за касово изпълнение Бюджет на Община Лозница към 30.06.2016 г.

одобрен

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ОБЩИНА ЛОЗНИЦА, ОБЛАСТ РАЗГРАД

одобрен

Регистър Имоти - частна общинска собственост

Регистър Имоти - частна общинска собственост

одобрен

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти, общинска собственост за 2012 г.

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти, общинска собственост за 2012 г.