69 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

одобрен

Регистър на концесиите на язовирите в Община Лозница

Регистър на концесиите на язовирите в Община Лозница

одобрен

Регистър на съставените актове за частна общинска собственост

Регистър на съставените актове за частна общинска собственост

одобрен

Регистър на разпоредителни сделки

Регистър на разпоредителни сделки

одобрен

Регистър на разрешителни за водовземане / ползване на воден обект

Регистър на разрешителни за водовземане / ползване на воден обект