69 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

РЕГИСТЪР ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА,МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА КЪМ 27 СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА

РЕГИСТЪР ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА,МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА КЪМ 27 СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА

одобрен

РЕГИСТЪР НА ПЧЕЛИНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

РЕГИСТЪР НА ПЧЕЛИНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

одобрен

РЕГИСТЪР НА „МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ“ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017г. – 31.08.2017г.

РЕГИСТЪР НА „МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ“ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017г. – 31.08.2017г.

одобрен

РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Списък на издадените общи административни актове

одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2017 ГОДИНА

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2017 ГОДИНА