69 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ПРЕЗ 2017 година

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ПРЕЗ 2017 година

одобрен

Публичен регистър на актовете за одобряване на устройствени планове и измененията им

Публичен регистър на актовете за одобряване на устройствени планове и измененията им

одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове

одобрен

Регистър на Общинската собственост

Регистър на Общинската собственост

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

одобрен

Държавен-план прием за гимназиите на територията на Община Лозница

Държавен-план прием за гимназиите на територията на Община Лозница