69 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на даренията

Регистър на даренията

одобрен

Регистър за ненормирано работно време на търговските обекти

Регистър за ненормирано работно време на търговските обекти

одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

одобрен

Регистър на военните паметници на територията на Община Лозница

Регистър на военните паметници на територията на Община Лозница

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

одобрен

Регистър спортните клубове

Регистър спортните клубове