26 намерени резултати

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена община Брусарци

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити община Брусарци

одобрен

Регистър на язовирите

Регистър на язовирите на територията на община Брусарци

регистър на язовирите
одобрен

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация община Брусарци

одобрен

Регистър на търговските обекти

Регистър на търговските обекти община Брусарци

одобрен

Регистър на Техническите паспорти

Регистър на Техническите паспорти община Брусарци