26 намерени резултати

одобрен

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация община Брусарци

одобрен

Регистър на Техническите паспорти

Регистър на Техническите паспорти община Брусарци

одобрен

Регистър на разрешенията за строеж

Регистър на разрешенията за строеж община Брусарци

одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на УП и на измененията им

Регистър на издадените актове за изработване на УП и на измененията им община Брусарци

одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване ПУП и ИПУП

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване ПУП и ИПУП община Брусарци

одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване община Брусарци

 

Моля изчакайте