23 намерени резултата

одобрен

Регистър на домашните кучета - Община Невестино

Регистър на домашните кучета - Община Невестино

Регистър домашни кучета
одобрен

Регистър общинска собственост - община Невестино

Регистър общинска собственост - община Невестино

общинска собственост
одобрен

Регистър на търговските обекти - община Невестино

Регистър на търговските обекти - община Невестино

одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет-Невестино

Регистър
на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет-Невестино

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет-Невестино
одобрен

Регистър на културните институти- община Невестино

Регистър на културните институти- община Невестино

Регистър на културните институти- община Невестино
одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности - община Невестино

Регистър на недвижимите културни ценности - община Невестино