23 намерени резултата

одобрен

Регистър на социалните услуги - община Невестино

Регистър на социалните услуги - община Невестино

одобрен

Регистър на разпоредителни сделки - община Невестино

Регистър на разпоредителни сделки - община Невестино

одобрен

Регистър на "Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения" - община Невестино

Регистър на "Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения" - община Невестино

одобрен

Регистър на категоризираните туристически обекти в община Невестино

Регистър на категоризираните туристически обекти в община Невестино

одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания в община Невестино

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания в община Невестино

одобрен

Регистър на военните паметници на територията на община Невестино

Регистър на военните паметници на територията на община Невестино