23 намерени резултата

одобрен

Регистър на даренията - Община Невестино

Регистър на даренията - Община Невестино

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в община Невестино

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в община Невестино

одобрен

Регистър на училища, детски градини и обслужващи звена в община Невестино

Регистър на училища, детски градини и обслужващи звена в община Невестино

одобрен

Регистър на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване на Община Невестино

Регистър на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване на Община Невестино

одобрен

ЦДГ "РАЙНА КНЯГИНЯ"

ЦДГ "РАЙНА КНЯГИНЯ"