19 намерени резултата

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Регистър на даренията към 31.12.2018 г.

Регистър на даренията към 31.12.2018 г.

одобрен

Регистър на даренията към 31.12.2017 г.

Регистър на даренията към 31.12.2017 г.

одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети към 01.03.2019 г.

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети към 01.03.2019 г.

одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация към 01.03.2019 г.

Регистър на обектите, въведени в експлоатация към 01.03.2019 г.

одобрен

Регистър за разрешения на ПУП към 01.03.2019 г.

Регистър за разрешения на ПУП към 01.03.2019 г.

одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите към 01.03.2019 г.

Регистър на техническите паспорти на строежите към 01.03.2019 г.

Регистър на техническите паспорти на строежите към 01.03.2019 г.