33 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режими на етажна собственост в Община Нови пазар

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режими на етажна собственост в Община Нови пазар

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режими на етажна собственост в Община Нови пазар
одобрен

Регистър на пчелини и пчелни семейства в Община Нови пазар

Регистър на пчелини и пчелни семейства в Община Нови пазар

Регистър на пчелини и пчелни семейства в Община Нови пазар
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация в Община Нови пазар

Регистър на обектите, въведени в експлоатация в Община Нови пазар

въведени в експлоатация в Община Нови пазар Регистър на обектите
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж в Община Нови пазар

Регистър на издадените разрешителни за строеж в Община Нови пазар

Регистър на издадените разрешителни за строеж в Община Нови пазар
одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП в Община Нови пазар

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП в Община Нови пазар 

даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП в Община Нови пазар Регистър на заповеди
одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Нови пазар

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Нови пазар

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Нови пазар