38 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци в Община Нови пазар

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон в Община Нови пазар

одобрен

Регистър на разрешителни за водовземане в Община Нови пазар

Регистър на разрешителни за водовземане в Община Нови пазар

Регистър на разрешителни за водовземане в Община Нови пазар
одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради в Община Нови пазар

Регистър на заверените технически паспорти на сгради в Община Нови пазар

Регистър на заверените технически паспорти на сгради в Община Нови пазар
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режими на етажна собственост в Община Нови пазар

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режими на етажна собственост в Община Нови пазар

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режими на етажна собственост в Община Нови пазар
одобрен

Регистър на пчелини и пчелни семейства в Община Нови пазар

Регистър на пчелини и пчелни семейства в Община Нови пазар

Регистър на пчелини и пчелни семейства в Община Нови пазар
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация в Община Нови пазар

Регистър на обектите, въведени в експлоатация в Община Нови пазар

въведени в експлоатация в Община Нови пазар Регистър на обектите