38 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж в Община Нови пазар

Регистър на издадените разрешителни за строеж в Община Нови пазар

Регистър на издадените разрешителни за строеж в Община Нови пазар
одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП в Община Нови пазар

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП в Община Нови пазар 

даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП в Община Нови пазар Регистър на заповеди
одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Нови пазар

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Нови пазар

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Нови пазар
одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания в Община Нови пазар

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания в Община Нови пазар

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания в Община Нови пазар
одобрен

Регистър на спортните клубове в Община Нови пазар

Регистър на спортните клубове в Община Нови пазар

Регистър на спортните клубове в Община Нови пазар
одобрен

Списък на издадените общи административни актове от кмета на Община Нови пазар

Списък на издадените общи административни актове от кмета на Община Нови пазар

Списък на издадените общи административни актове от кмета на Община Нови пазар