38 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности в Община Нови пазар

Регистър на недвижимите културни ценности в Община Нови пазар

Регистър на недвижимите културни ценности в Община Нови пазар
одобрен

Регистър на културните институти на територията на Община Нови пазар

Регистър на културните институти на територията на Община Нови пазар

одобрен

Регистър на военните паметници на територията на Община Нови пазар

Регистър на военните паметници на територията на Община Нови пазар

Регистър на военните паметници на територията на Община Нови пазар
одобрен

Регистър на лекарските практики а територията на Община Нови пазар

Регистър на лекарските практики а територията на Община Нови пазар

Регистър на лекарските практики а територията на Община Нови пазар
одобрен

Регистър на социалните институти и услуги на територията на Община Нови пазар

Регистър на социалните институти и услуги на територията на Община Нови пазар

Регистър на социалните институти и услуги на територията на Община Нови пазар
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация в Община Нови пазар

Регистър на заявленията за достъп до информация в Община Нови пазар