38 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в Община Нови пазар

Регистър на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в Община Нови пазар

Регистър на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в Община Нови пазар
одобрен

Регистър на лекарските практики а територията на Община Нови пазар

Регистър на лекарските практики а територията на Община Нови пазар

Регистър на лекарските практики а територията на Община Нови пазар
одобрен

Регистър на културните институти на територията на Община Нови пазар

Регистър на културните институти на територията на Община Нови пазар

одобрен

Регистър на концесиите в Община Нови пазар

Регистър на концесиите в Община Нови пазар

Регистър на концесиите в Община Нови пазар
одобрен

Регистър на категоризираните туристически обекти в Община Нови пазар

Регистър на категоризираните туристически обекти в Община Нови пазар

Регистър на категоризираните туристически обекти в Община Нови пазар
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж в Община Нови пазар

Регистър на издадените разрешителни за строеж в Община Нови пазар

Регистър на издадените разрешителни за строеж в Община Нови пазар