38 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Публичен регистър на разпоредителните сделки с общинско имущество в Община Нови пазар

Публичен регистър на разпоредителните сделки с общинско имущество в Община Нови пазар

Публичен регистър на разпоредителните сделки с общинско имущество в Община Нови пазар
одобрен

Регистър на рекламните елементи в Община Нови пазар

Регистър на рекламните елементи в Община Нови пазар

одобрен

Списък второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Община Нови пазар

Списък второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Община Нови пазар

Списък второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Община Нови пазар
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация в Община Нови пазар

Регистър на обектите, въведени в експлоатация в Община Нови пазар

въведени в експлоатация в Община Нови пазар Регистър на обектите
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж в Община Нови пазар

Регистър на издадените разрешителни за строеж в Община Нови пазар

Регистър на издадените разрешителни за строеж в Община Нови пазар
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режими на етажна собственост в Община Нови пазар

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режими на етажна собственост в Община Нови пазар

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режими на етажна собственост в Община Нови пазар