38 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на озеленените площи, на дълготрайните дървета и дърветата с историческо значение

Регистър на озеленените площи, на дълготрайните дървета и дърветата с историческо значение в Община Нови пазар

на дълготрайните дървета и дърветата с историческо значение в Община Нови пазар Регистър на озеленените площи
одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци в Община Нови пазар

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон в Община Нови пазар

одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци - Община Нови пазар

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци - Община Нови пазар

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци - Община Нови пазар
одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП в Община Нови пазар

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП в Община Нови пазар 

даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП в Община Нови пазар Регистър на заповеди
одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради в Община Нови пазар

Регистър на заверените технически паспорти на сгради в Община Нови пазар

Регистър на заверените технически паспорти на сгради в Община Нови пазар
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет Нови пазар

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет Нови пазар

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет Нови пазар