55 намерени резултати

одобрен
одобрен

Регистър за издадените разрешения за извършване на таксиметрови услуги

Регистър за издадените разрешения за извършване на таксиметрови услуги

одобрен

Данни за маршрутната мрежа

Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в населените места

одобрен

Регистър на даренията

Регистър на даренията

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

Списък нСписък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредитиа второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити