16 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Списък на имоти - публична общинска собственост с НТП - пасище, мера, ливада от Общински Поземлен Фонд на Община Раднево за индивидуално ползване - публикувано на основание чл. 37и, ал.3 от ЗСПЗЗ

Списък на Имоти - публична общинска собственост с НТП - пасище, мера, ливада от Общински Поземлен Фонд на Община Раднево за индивидуално ползване - публикувано на основание чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017 - 2018 година

регистри
одобрен

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Регистър на търговските дружества с общинско участие - изготвен на 20.03.2017 г.

регистри
одобрен

Регистър на земеделските земи - общинска собственост, отдадени под наем

Регистър на земеделските земи - общинска собственост, отдадени под наем - публикувано на 09.01.2017 г.

регистри
одобрен

Регистър ЗИФП и Договори

Регистър на ЗИФП и Договори - актуализиран на 25.07.2017 г.

регистри