7 намерени резултата

избрани етикети:
здравеопазване 
одобрен

Регистър на индивидуална практика - Амбулатория за първична медицинска помощ

Индивидуални практики за първична медицинска помощ (лични лекари), сключили договор с РЗОК - 11 бр. - актуализиран към м. септември 2017 г.

здравеопазване