24 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Самоков:

Списък на "Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Самоков"

vtorostepeni razporediteli
одобрен

Регистър на получени дарения в Община Самоков към 31.08.2017

Регистър на получени дарения в Община Самоков към 31.08.2017

Регистър на получени дарения в Община Самоков към 31.08.2017
одобрен

Регистър на язовирите на територията на община Самоков област Софийска

Регистър на язовирите на територията на община Самоков област Софийска

одобрен

Регистър на Технически паспорти на строежи

Регистър на Технически паспорти на строежи община Самоков

Регистър на Технически паспорти на строежи
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост в Община Самоков

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост в Община Самоков

одобрен

Регистър на обектите въведени в експлоатация 2016

Регистър на обектите въведени в експлоатация 2016