107 намерени резултати

одобрен

Регистър на обществените поръчки за 2021 г.

обществени община поръчки регистър РМС 436/2017 Самуил
одобрен

Регистър по приватизация 2021 г.

община приватизация регистър РМС 436/2017 Самуил
одобрен

Регистър на язовирите 2021 г.

община регистър язовири РМС 436/2017 Самуил
одобрен

Регистър Вероизповедания 2021 г.

местни община регистър вероизповедания поделения РМС 54/2019 Самуил
одобрен

Регистър на търговските дружества с общинско участие 2021 г.

дружества община общинско регистър търговски участие РМС 436/2017 Самуил
одобрен

Регистър на разрешителни за водовземане 2021 г.

водовземане община разрешителни регистър РМС 436/2017 Самуил
 

Моля изчакайте