118 намерени резултати

одобрен

Регистър на домашни и безстопанствени кучета 2021

безстопанствени домашни кучета община регистър РМС 436/2017 Самуил
одобрен

Регистър на търговските обекти 2021

обекти община регистър търговски РМС 436/2017 Самуил
одобрен

Регистър на пчелини и пчелни семейства в Община Самуил 2021

община пчелини пчелни регистър семейства РМС 436/2017 Самуил
одобрен
одобрен

Регистър на местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения 2021

заведения места настаняване община развлечения регистър хранене РМС 436/2017 Самуил
одобрен

Регистър на категоризираните туристически обекти 2021

категоризирани обекти община регистър туристически РМС 436/2017 Самуил
 

Моля изчакайте