57 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 30.06.2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 30.06.2017 г.

отчет
одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА ЗА 2016 год.

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ IV И V КАТЕГОРИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА, ОБЛ.ПАЗАРДЖИК
2016 ГОДИНА

одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2016 г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2016 г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

одобрен

Регистър на заверените технически паспорти за 2016 год.

Регистър на заверените технически паспорти за 2016 год.

одобрен

Справка на земеделски земи отдадени под наем през 2016 г.

Справка на земеделски земи отдадени под наем през 2016 г.

одобрен

Публичен Регистър на имотите ЧАСТНА ОС

Публичен Регистър на имотите ЧАСТНА ОС