35 намерени резултата

одобрен

Данни за бюджета и разходването му

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2016 г.

бюджет 2016