40 намерени резултата

одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Електронен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост