28 намерени резултата

одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПАРТИДА “Д” – ДОГОВОРИ ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК Публично досие №D001

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПАРТИДА “Д” – ДОГОВОРИ ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК Публично досие №D001 - Царево

Царево
одобрен

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ЯЗОВИРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ЯЗОВИРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО

одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО

одобрен

РЕГИСТЪР ЗА ИЗДАДЕНИ ОТ ОБЩИНА ЦАРЕВО РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

РЕГИСТЪР ЗА ИЗДАДЕНИ ОТ ОБЩИНА ЦАРЕВО РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА