28 намерени резултата

одобрен
одобрен

ЗАПОВЕД № РД-06-134/20.03.2017г. - Община Царево

ЗАПОВЕД № РД-06-134/20.03.2017г. - Община Царево

одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО ПО НАРЕДБА 5 И 8

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО ПО НАРЕДБА 5 И 8

одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО