37 намерени резултати

одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности

Недвижими културни ценности.

църкви и манастири
одобрен

Регистър на спортните клубове

Спортни клубове на територията на община Земен

спорт футбол
одобрен

Регистър на сдруженията на собственици в сгради в режим на етажна собственост

Сдружения на собственици в сгради в режим на етажна собственост

сгради
одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

Заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

Разрешение за изработване на ПУП
одобрен

Регистър на лекарските практики

Регистър на лекарските практики за извънболнична помощ в община Земен
към 21.02.2012 г.

здравеопазване
одобрен

Регистър на разпоредителните сделки

Р Е Г И С Т Ъ Р на разпоредителните сделки в община Земен за периода 14.10.2016 – 30.03.2017