82 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър разрешения за строеж 2017 г.

Регистър разрешения за строеж 2017 г.

одобрен

Регистър по чл.19, ал.3, т.14 ЗУО - Община Летница

РЕГИСТЪР НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСА, СТЪКЛО, ХАРТИЯ И КАРТОН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА, СЪГЛАСНО ЧЛ.19, АЛ.3, Т.14 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

одобрен

Бюджет 2018 г. на Община Летница

данни за бюджета и разходването му

одобрен

Отчет касово изпълнение бюджета за периода 01.01.-31.12.2017 г.

Отчети за касовото изпълнение на Община Летница за периода 01.01.2017- 31.12.2017 г.