82 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на община Летница за периода 01.01.-31.07.2017 г.

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на Община Летница за периода 01.01.2017 г. - 31.07.2017 г.

одобрен

Регистър общински имоти по землища в Община Летница

Регистър общински имоти по землища в Община Летница

одобрен

Разпределение на пасища и мери за землищата на Община Летница за 2017 г.

Разпределение на пасища и мери за землищата на Община Летница за 2017 г.

одобрен

Регистър на отдадени под наем или аренда зем.земи в землището на с.Крушуна

Регистър на отдадени под наем или аренда земеделски земи в землището на с.Крушуна