82 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Летница за периода 01.01.-30.06.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Летница за периода 01.01.-30.06.2017 г.