82 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на община Летница за периода 01.01.2018-31.07.2018 г.

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на ОБЩИНА ЛЕТНИЦА за периода 01.01.2018 г.-31.07.2018 г.

одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на община Летница за периода 01.01.2018-31.08.2018 г.

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на ОБЩИНА ЛЕТНИЦА за периода 01.01.2018 г.-31.08.2018 г.

одобрен

Публичен регистър декларации по чл.35 ЗПКОНПИ в Община Летница

Публичен регистър на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при Община Летница

одобрен

Разпределение на пасища и мери за землищата на Община Летница за 2017 г.

Разпределение на пасища и мери за землищата на Община Летница за 2017 г.