83 намерени резултата

одобрен

Публичен регистър декларации по чл.35 ЗПКОНПИ в Община Летница

Публичен регистър на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при Община Летница

одобрен

Регистър местни поделения вероизповедания в Община Летница

Регистър на местните поделения по вероизповедания

одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на община Летница за периода 01.01.2018 г.-30.09.2018 г.

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на ОБЩИНА ЛЕТНИЦА за периода 01.01.2018 г.-30.09.2018 г.

одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на община Летница за периода 01.01.2018-31.08.2018 г.

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на ОБЩИНА ЛЕТНИЦА за периода 01.01.2018 г.-31.08.2018 г.