83 намерени резултата

одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Летница за периода 01.01.2018-31.05.2018 г.

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на ОБЩИНА ЛЕТНИЦА за периода 01.01.2018 г.-31.05.2018 г.

одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Летница за периода 01.01.2018-30.04.2018 г.

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на ОБЩИНА ЛЕТНИЦА за периода 01.01.2018 г.-30.04.2018 г.

одобрен

Регистър на разрешителни за водовземане от минерална вода

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на община Летница за периода 01-01-31.03.2018 г.

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на ОБЩИНА ЛЕТНИЦА за периода 01.01.-31.03.2018 г.